top of page

生意賣盤簡介

CAB868

佐敦小食外賣店頂讓

行業

外賣店

地區

佐敦

每月銷售

不適用

每月盈利

不適用

回本期

不適用

參與度

全職

HK$188,000

投資金額

​賣盤亮點

  • 牌照齊,即頂即做

  • 交通便利,地點優越,人口不斷

  • 街坊客為主,不用大力宣傳

  • 租金營運成本低,壓力不大

出售原因

東主需要打理其他生意,無時間兼顧

聯絡客戶經理

Phone Call 2.png
WhatsApp.png

加入睇盤清單

Add to Favorite.png
bottom of page