top of page

生意賣盤簡介

CAE717

元朗日式酒牌餐廳頂讓

行業

特色餐廳

地區

元朗

每月銷售

不適用

每月盈利

不適用

回本期

不適用

參與度

全職

HK$298,000

投資金額

​賣盤亮點

  • 有酒牌,可做宵夜

  • 牌照齊,即頂即做

  • 店面精緻,面向大街

  • 交通便利,地點優越,人口不斷

  • 街坊客為主,不用大力宣傳

出售原因

東主希望可以轉變生活方式

聯絡客戶經理

Phone Call 2.png
WhatsApp.png

加入睇盤清單

Add to Favorite.png
bottom of page