top of page

生意賣盤簡介

CAH881

資產轉讓 生財工具齊全

行業

洗衣店

地區

深水埗

每月銷售

HK$280,000

每月盈利

HK$35,000

回本期

不適用

參與度

兼職

HK$880,000

投資金額

​賣盤亮點

  • 牌照齊,即頂即做

  • 街坊客為主,不用大力宣傳

  • 生財工具齊全,員工願意留任

  • 生意已上軌道,經營容易,有穩定回報

出售原因

東主另有生意打理及需套現置業結婚

聯絡客戶經理

Phone Call 2.png
WhatsApp.png

加入睇盤清單

Add to Favorite.png
bottom of page