top of page

生意賣盤簡介

CAQ852

港島持牌英語補習社轉讓

行業

補習社

地區

香港仔

每月銷售

不適用

每月盈利

不適用

回本期

不適用

參與度

兼職

HK$188,000

投資金額

​賣盤亮點

  • 牌照齊,即頂即做

  • 罕有業務放盤

出售原因

東主需要打理其他生意,無時間兼顧

聯絡客戶經理

Phone Call 2.png
WhatsApp.png

加入睇盤清單

Add to Favorite.png
bottom of page