top of page

生意賣盤簡介

CAR262

元朗西餐廳轉讓

行業

西餐廳

地區

元朗

每月銷售

不適用

每月盈利

不適用

回本期

不適用

參與度

全職

HK$368,000

投資金額

​賣盤亮點

  • 裝修新淨,地方企理,有20個座位以上

  • 牌照齊,即頂即做

  • 客底多,回頭客亦多

出售原因

東主需要打理其他生意,無時間兼顧

聯絡客戶經理

Phone Call 2.png
WhatsApp.png

加入睇盤清單

Add to Favorite.png
bottom of page