top of page

生意賣盤簡介

DLZ929

觀塘婚禮統籌及化妝公司

行業

婚禮攝影

地區

觀塘

每月銷售

HK$100,000

每月盈利

HK$50,000

回本期

不適用

參與度

全職

HK$98,000

投資金額

​賣盤亮點

  • 東主曾大力宣傳,在行業享負盛名

  • 客底多,回頭客亦多

  • 東主願意傳授多年營運心得

出售原因

東主需要打理其他生意,無時間兼顧

聯絡客戶經理

Phone Call 2.png
WhatsApp.png

加入睇盤清單

Add to Favorite.png
bottom of page